Giám đốc kinh doanh – Nguyễn Văn Khải nêu định hướng phát triển mở rộng thương hiệu Matika

Giám đốc kinh doanh - Nguyễn Văn Khải nêu định hướng phát triển mở rộng thương hiệu Matika

Giám đốc kinh doanh – Nguyễn Văn Khải nêu định hướng phát triển mở rộng thương hiệu Matika

Chủ đề liên quan

Liên hệ Giám đốc kinh doanh – Nguyễn Văn Khải nêu định hướng phát triển mở rộng thương hiệu Matika

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 1 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Giám đốc kinh doanh – Nguyễn Văn Khải nêu định hướng phát triển mở rộng thương hiệu Matika từ ngày: 27 Tháng Ba, 2018 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.