Guồng cánh máy làm mát (lưu lượng khí 23000)

Thông tin sản phẩm
Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 23000 m3/h (gồm 9 lá cánh)
Guồng cánh 9 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 23000 m3/h
(9-piece nylon mute fan blade-23000 air voloume)
Vui lòng tham khảo các sản phẩm Quạt công nghiệp khác tại trang chủ https://binhngan.com
Đánh giá sản phẩm này

Chủ đề liên quan

Cảm ơn 855 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Guồng cánh máy làm mát (lưu lượng khí 23000) từ ngày: 31 Tháng Mười, 2014 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.


Quạt công nghiệp Bình Ngân