Guồng cánh máy làm mát ( lưu lượng khí 20000)

Thông tin sản phẩm
Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 20000 m3/h (gồm 9 lá cánh)
Guồng cánh 9 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 20000 m3/h
(9-piece nylon mute fan blade-20000 air voloume)
Vui lòng tham khảo các sản phẩm Quạt công nghiệp khác tại trang chủ https://binhngan.com
Guồng cánh máy làm mát ( lưu lượng khí 20000)
2 (40%) 1 vote

Chủ đề liên quan

Cảm ơn 1077 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Guồng cánh máy làm mát ( lưu lượng khí 20000) từ ngày: 31 Tháng Mười, 2014 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.


Quạt công nghiệp Bình Ngân