Guồng cánh máy làm mát (3 cánh)

Thông tin sản phẩm
Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 18000 m3/h (gồm 3 lá cánh)
Guồng cánh 3 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 18000 m3/h
(3-piece nylon mute fan blade)
Vui lòng tham khảo các sản phẩm Quạt công nghiệp khác tại trang chủ https://binhngan.com

Chủ đề liên quan

Liên hệ Guồng cánh máy làm mát (3 cánh)

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 2456 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Guồng cánh máy làm mát (3 cánh) từ ngày: 31 Tháng Mười, 2014 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.