Ultrasound Ceiling Fan

SPECIFICATIONS
      Model Power
(w)
Air flow
(m3/h)<v~>
Noise
Decibels
(dB)
Pressure
(Pa)
Speed
(rpm)
Weight
(kg)
Pipe
Diameter
(mm)
Area
(m2) 
Size
DPT10-12B 21 100 20  80 1180 5.4 100 4-7 48.5×32.5×27.0
DPT10-24B 52 180 23 160 1800 5.4 100 7-12 48.5×32.5×27.0
DPT15-32B 40 360 42 132 1050 7.3 100 12-22 51.0×32.0x31.0
DPT15-42B 100 500 49 167 1250 9.4 1500 25-28 56.5×35.6×34.8
DPT20-54B 135 770 47 200 800 10.5 200 35-40 58.3×42.8×34.8
DPT20-54C 170 920 48 240 950 15 200 35-40 64.0×45.0x38.5
DPT20-65B 255 1200 48 360 1100 19 200 40-50 67.5×48.0x45.0
DPT20-75B 320 1500 49  380 1250 19 200 50-60 67.5×48.0x45.0
DPT25-76B 350 1700 53  420 1050 25.5 250 60-70 76.5×49.5×45.5
DPT25-76C 400 1900 54  430 1150 25.5 250 70-80 76.5×49.5×45.5
DPT25-76D 500 2100 56 450 1300 25.5 250 80-90 76.5×49.5×45.5
DPT25-76E 550 2300 58 480 1360 25.5 250 90-100 76.5×49.5×45.5
 

Exhaust Fan with high capacity at: Industrial Exhaust Fan or our website https://binhngan.com

Pls refer other products at https://binhngan.com
Ultrasound Ceiling Fan
3 (60%) 1 vote

Chủ đề liên quan

Cảm ơn 701 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Ultrasound Ceiling Fan từ ngày: 25 October, 2014 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.


Quạt công nghiệp Bình Ngân