Ultrasound Ceiling Fan

SPECIFICATIONS
      Model Power
(w)
Air flow
(m3/h)<v~>
Noise
Decibels
(dB)
Pressure
(Pa)
Speed
(rpm)
Weight
(kg)
Pipe
Diameter
(mm)
Area
(m2) 
Size
DPT10-12B 21 100 20  80 1180 5.4 100 4-7 48.5×32.5×27.0
DPT10-24B 52 180 23 160 1800 5.4 100 7-12 48.5×32.5×27.0
DPT15-32B 40 360 42 132 1050 7.3 100 12-22 51.0×32.0x31.0
DPT15-42B 100 500 49 167 1250 9.4 1500 25-28 56.5×35.6×34.8
DPT20-54B 135 770 47 200 800 10.5 200 35-40 58.3×42.8×34.8
DPT20-54C 170 920 48 240 950 15 200 35-40 64.0×45.0x38.5
DPT20-65B 255 1200 48 360 1100 19 200 40-50 67.5×48.0x45.0
DPT20-75B 320 1500 49  380 1250 19 200 50-60 67.5×48.0x45.0
DPT25-76B 350 1700 53  420 1050 25.5 250 60-70 76.5×49.5×45.5
DPT25-76C 400 1900 54  430 1150 25.5 250 70-80 76.5×49.5×45.5
DPT25-76D 500 2100 56 450 1300 25.5 250 80-90 76.5×49.5×45.5
DPT25-76E 550 2300 58 480 1360 25.5 250 90-100 76.5×49.5×45.5
 

Exhaust Fan with high capacity at: Industrial Exhaust Fan or our website https://binhngan.com

Pls refer other products at https://binhngan.com

Chủ đề liên quan

Liên hệ Ultrasound Ceiling Fan

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 1740 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Ultrasound Ceiling Fan từ ngày: 25 October, 2014 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.