Medium pressure centrifugal fans (direct)

Applications:
•Suck smoke in industrial kitchen
• Heat absorption in the boiler
• Suck smoke in lobby
• Suck dust in painting room…
SPECIFICATION
N° Impeller
Diameter
Power Speed Voltage Air flow Pressure
(mm) (Kw) (V/P) (V) (m3/h) (mmH2O)
2.5 250 0.37  1500 220/380 800-1000 60-40
 0.75 3000  220/380  1500-2000  110-80
2.8 280  0.37  1500 220/380 800-1300  70-40
1.5 3000  220/380  2000-2500 120-90
3.2 320 0.75  1500 220/380 1500-2500 70-50
2.2  3000  220/380 3000-3500 150-120
3.8 380 1.1 1500   220/380  2500-3000 70-50
5.5  3000 380  4000-4500  230-180
 4  400 0.75  1000   220/380  2500-3000 65-40
2.2  1500   220/380 5500-6500 80-60
5 500 1.1  1000   220/380  5000-6000 50-40
5.5  1500 380   7000-10000 150-120
6.3  630 5.5  1000 380   10000-12000 130-100
15 1500 380   14000-18000 240-180
7 700 18.5 1500  380   18000-23000 230-180
 8 800 30 1500  380   24000-30000  250-200
10 1000 45 1000  380  35000-45000 300-220
Pls refer other products at our website   https://binhngan.com

Chủ đề liên quan

Liên hệ Medium pressure centrifugal fans (direct)

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 1701 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Medium pressure centrifugal fans (direct) từ ngày: 10 July, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.