Medium pressure centrifugal fans (direct)

Applications:
•Suck smoke in industrial kitchen
• Heat absorption in the boiler
• Suck smoke in lobby
• Suck dust in painting room…
SPECIFICATION
N° Impeller
Diameter
Power Speed Voltage Air flow Pressure
(mm) (Kw) (V/P) (V) (m3/h) (mmH2O)
2.5 250 0.37  1500 220/380 800-1000 60-40
 0.75 3000  220/380  1500-2000  110-80
2.8 280  0.37  1500 220/380 800-1300  70-40
1.5 3000  220/380  2000-2500 120-90
3.2 320 0.75  1500 220/380 1500-2500 70-50
2.2  3000  220/380 3000-3500 150-120
3.8 380 1.1 1500   220/380  2500-3000 70-50
5.5  3000 380  4000-4500  230-180
 4  400 0.75  1000   220/380  2500-3000 65-40
2.2  1500   220/380 5500-6500 80-60
5 500 1.1  1000   220/380  5000-6000 50-40
5.5  1500 380   7000-10000 150-120
6.3  630 5.5  1000 380   10000-12000 130-100
15 1500 380   14000-18000 240-180
7 700 18.5 1500  380   18000-23000 230-180
 8 800 30 1500  380   24000-30000  250-200
10 1000 45 1000  380  35000-45000 300-220
Pls refer other products at our website   https://binhngan.com
Đánh giá sản phẩm này

Chủ đề liên quan

Cảm ơn 787 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Medium pressure centrifugal fans (direct) từ ngày: 10 July, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.


Quạt công nghiệp Bình Ngân