Evaporative Air cooler KT-18ASY

Evaporative Air cooler Model BNF KT-18ASY:
PARAMETER
Model Air flow Power Wattage Air supply distance Desibels
KT-18ASY

1 speed
18000m3/h 380V/50Hz 1.1KW/2.7A 15m ≤74db
Tank capacity Weight Cooling area Wind door demension Product demension
25L 88kg 80-120m2 700×400 1090x1090x1600(mm)
Model Air flow Power Wattage Air supply distance Desibels
KT-18ASY/BP

12 speed
18000m3/h 220V/50Hz 1.1KW/4.8A 15m ≤74db
Tank capacity Weight Cooling area Wind door demension Product demension
25L 88kg 80-120m2 700×400 1090x1090x1600(mm)
EVAPORATIVE AIR COOLER BNF Model KT-18ASY (KT-18ASY/BP)

Pls refer other products at our website https://binhngan.com

Chủ đề liên quan

Liên hệ Evaporative Air cooler KT-18ASY

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 1487 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Evaporative Air cooler KT-18ASY từ ngày: 10 July, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.