Evaporative Air cooler KT-18ASY

Evaporative Air cooler Model BNF KT-18ASY:
PARAMETER
Model Air flow Power Wattage Air supply distance Desibels
KT-18ASY

1 speed
18000m3/h 380V/50Hz 1.1KW/2.7A 15m ≤74db
Tank capacity Weight Cooling area Wind door demension Product demension
25L 88kg 80-120m2 700×400 1090x1090x1600(mm)
Model Air flow Power Wattage Air supply distance Desibels
KT-18ASY/BP

12 speed
18000m3/h 220V/50Hz 1.1KW/4.8A 15m ≤74db
Tank capacity Weight Cooling area Wind door demension Product demension
25L 88kg 80-120m2 700×400 1090x1090x1600(mm)
EVAPORATIVE AIR COOLER BNF Model KT-18ASY (KT-18ASY/BP)

Pls refer other products at our website https://binhngan.com

Chủ đề liên quan

Form liên hệ Bình Ngân JSC

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 747 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Evaporative Air cooler KT-18ASY từ ngày: 10 July, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.