Đá bó vỉa gốc cây BV-06

Đá bó vỉa gốc cây BV-06

Đá bó vỉa gốc cây BV-06

Đá bó vỉa không chỉ được sử dụng để bó vỉa hè, hoặc bó vỉa gốc cây mà còn áp dụng một cách linh hoạt để ốp cầu thang cả trong nhà và ngoài trời. Đem đến thiết kế và các công trình kiến trúc đa dạng.

Đánh giá sản phẩm này

Chủ đề liên quan

Cảm ơn 679 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Đá bó vỉa gốc cây BV-06 từ ngày: 29 Tháng Sáu, 2016 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.


Quạt công nghiệp Bình Ngân