Bảo ôn trong thùng

Bảo ôn trong thùng

Bảo ôn trong thùng

DANH MỤC BẢO ÔN
Độ dày
Kích cỡ
Tấm/ Hộp
Độ dày
Kích cỡ
Bề mặt
1/8″
4′ x 3′
80
1/8″
4′ x 30′
S
1/4″
4′ x 3′
40
1/4″
4′ x 30′
S/D
3/8″
4′ x 3′
26
3/8″
4′ x 30′
S/D
1/2″
4′ x 3′
20
1/2″
4′ x 30′
S/D
5/8″
4′ x 3′
16
5/8″
4′ x 30′
S/D
3/4″
4′ x 3′
14
3/4″
4′ x 30′
S/D
1″
4′ x 3′
10
1″
4′ x 30′
D
1 1/4″
4′ x 3′
8
1 1/4″
4′ x 30′
D
1 1/2″
4′ x 3′
7
1 1/2″
4′ x 30′
D
2″
4′ x 3′
5
2″
4′ x 30′
D
Ghi chú: 1′ = 12″ = 0.3048m (= 304.8mm)
Ghi chú: S: Mặt đơn, D: Mặt kép

Chủ đề liên quan

Liên hệ Bảo ôn trong thùng

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 1900 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Bảo ôn trong thùng từ ngày: 29 Tháng Ba, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.