Bảo ôn tấm có keo

Bảo ôn

Bảo ôn

 DANH MỤC BẢO ÔN

Độ dày
Kích cỡ
Tấm/ Hộp
Độ dày
Kích cỡ
Bề mặt
1/8″
4′ x 3′
80
1/8″
4′ x 30′
S
1/4″
4′ x 3′
40
1/4″
4′ x 30′
S/D
3/8″
4′ x 3′
26
3/8″
4′ x 30′
S/D
1/2″
4′ x 3′
20
1/2″
4′ x 30′
S/D
5/8″
4′ x 3′
16
5/8″
4′ x 30′
S/D
3/4″
4′ x 3′
14
3/4″
4′ x 30′
S/D
1″
4′ x 3′
10
1″
4′ x 30′
D
1 1/4″
4′ x 3′
8
1 1/4″
4′ x 30′
D
1 1/2″
4′ x 3′
7
1 1/2″
4′ x 30′
D
2″
4′ x 3′
5
2″
4′ x 30′
D
Ghi chú: 1′ = 12″ = 0.3048m (= 304.8mm)
Ghi chú: S: Mặt đơn, D: Mặt kép

Chủ đề liên quan

Liên hệ Bảo ôn tấm có keo

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 2302 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm Bảo ôn tấm có keo từ ngày: 29 Tháng Ba, 2012 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.